30
SYY
10.10
U11, U11 Lohko 6C

TarU White - Parsport White   9 - 2

Tarvasjoki