11
HEL
17.05
U11, U11 Lohko 6C

Parsport White - PaiHa Timpat  6 - 0

Parainen